نمایش 1 - 2 از 2
امام جمعه ازگله:
شاخ شمیران:ماموستا محمد براتی در آستانه نهم دیماهازاین روز به عنوان حماسه ای برخواسته از اعتقادات مردم یاد کرد و آنرا برای همیشه در خاطره ها ماندگار دانست.
امام جمعه شهر ازگله
شاخ شمیران : امام جمعه شهر ازگله گفت : 9 دی ماه نماد بصیرت و حماسه ملی مذهبی مردم بود که بار دیگر با حضور بصیرانه و آگاهانه مردم ایران اسلامی در دفاع از نظام و ولایت صورت گرفت.