آخرین اخبار

19. بهمن 1396 - 17:47   |   کد مطلب: 296021
شاخ شمیران:اسماعیل نظری فعال زیست محیطی گفت : غار قوری قلعه یکی از غارهای آبی و بزرگ در کرمانشاه است که روزگاری زیست گاه گونه های مختلف حیوانات بوده است .

تلگرام

اسماعیل نظری در گفت و گو با خبرنگار شاخ شمیران، گفت : غار قوری قلعه یکی از غارهای آبی و بزرگ در کرمانشاه است و این غار تا قبل از تغییر کاربری برای استفاده ی تفرجی ،مامن یک گونه سمندر وغریب سه هزار خفاش از حداقل سه گونه بوده است که تقریبا بلافاصله پس از شروع کارهای ساختمانی در غار ناپدید گردیدن .

 

نظری افزود : تبدیل غار قوری قلعه به یک غار نمایشی علاوه بر نابودی محلی سمندر خال زرد باعث شده است که یک کلنی از خفاش های غارزی ازاین غار فرار کردند .

 

وی بیان داشت : اهمیت غارقوری قلعه در حمایت از خفاش هاتنها در تامین جایی برای پناه گرفتن انها نمی باشد بلکه اهمیت غار به لحاظ سرد بودن آن و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زمستان گذرانی انها می باشد .

 

این فعال زیست محیطی گفت : این غارها نوعا در زمستان سردند و به انها اجازه میدهند که در طول خواب زمستانی کمترین میزان احتیاج را به منابع غذایی (چربی ذخیره شده)داشته باشند .

 

اسماعیل نظری گفت : این رو غارهای سرد یعنی آن دسته از غارهایی که درجه حرارت آن به طور معنی داری کمتر از درجه حرارت محیط می باشند دارای اهمیت حفاظت قابل توجه ای هستند چرا که امکان زمستان گذرانی رابرای خفاش ها وسایر موجودات فراهم می سازد .

 

نظری خاطرنشان ساخت : غار قوری قلعه یکی از غارهای سرد است و از نظر ترمودینامیک مبادله ی انرژی درداخل این غاربسیارناچیزاست،   بنابراین هرگونه دستکاری در محیط غار که بر زندگی این موجودات تاثیر بگذارد ممکن است،منجر به تاثیرات غیر قابل جبران گردد.

 

وی گفت : در بسیاری از غارها توریسم یک فعالیت اقتصادی با اهمیت و رو به گسترش است ، توسعه غارها به منظور استفاده عموم اقدامی است که می تواند به منابع موجود در درون غار صدمات جبران ناپذیری وارد سازد ، بنابراین رعایت احتیاط در این زمینه الزامی است، تدوین سیاست های راهبردی در حفاظت و بهره برداری از غارها ضروری است. 

دیدگاه شما