آخرین اخبار

29. مهر 1396 - 13:06   |   کد مطلب: 295885
شاخ شمیران: بنظر اینجانب به عنوان یک پزشک و یک فعال زیست محیطی ، در شرایط ایران و مخصوصا منطقه ما ، خرید سطل زباله و اسقرار و نصب آنها در معابر عمومی و کوچه ها نوعی هدر دادن امکانات عمومی است و در واقع و مهمتر از آن یک "کانون آلودگی نقطه ای" است که سلامت عمومی(مخصوصا کودکان ) را در معرض خطر قرار می دهد.

تلگرام

یاداشت _ دکتر برهان ولدبیگی /هر خانواری و هر کسی موظف است تا زمان دقیق جمع آوری زباله ها توسط دستگاه متولی، زباله های تولیدی خود (اعم از خانگی ، محل کاری ، مسافرتی یا تفریحی در طبیعت ) را مدیریت نماید. این بهترین روش "مدیریت پسماند" تا زمان تحویل به دستگاه متولی میباشد.

 

اگر نگاهی به سر و وضع  سطل های زباله موجود بیاندازیم ، آنگاه  مشخص میشود که متاسفانه چه وضعیت نامناسب و غیربهداشتی دارند. روی بدنه و سطح داخلی آنها  یک لایه حداقل  به ضخامت چند میلیمتر چرک و کثافت وجود داشته و حتی سالی یکبار شستشو داده نمی شوند. اغلب این سطل ها دچار پارگی  و سوراخ شدگی گشته و شیرابه زباله به آسانی به سطح معابر ریخته می شود . در بسیاری از موارد  همین شیرابه میتواند سطح آسفالت خیابان و کوچه را تخریب نماید که علاوه بر خطرات زیست محیطی فراوان ، بازهم نوعی هدر رفت امکانات عمومی است.

 

این سطل ها (بخصوصا در داخل شهرها و روستاها) به محلی برای تجمع انواع حشرات موذی  و ناقل بیماری تبدیل شده اند. "سگ های ولگرد و گربه ها" و حتی گاهی اوقات "دام های برخی شهروندان" از زباله داخل و اطراف  این  سطلها "تغذیه" نموده و دچار مسمومیت گشته و برخی مواقع هم تلف شده اند. شخصا گاوهای شیرده ای را مشاهده کرده ام که از زباله های داخل و اطراف سطل ها "تغذیه" کرده اند که حداقل خطر آن میتواند "آلودگی شیر" و بخطر انداختن "سلامت تغذیه"  بخشی از شهروندان باشد.

 

در ضمن نصب سطل زباله در معابر عمومی نوعی"آلودگی دیداری و بویایی" نیز محسوب میشود. این وضعیت  میتواند نقش یک "مانع جدی" برای رونق و توسعه "گردشگری پایدار" هم باشد.

 

با عنایت به موارد فوق ، ما فعالان زیست محیطی منطقه خواستار "برچیدن سطلها  و در واقع جمع آوری آنها از معابر عمومی بوده و نصب آنها را فقط در برخی جاها از جمله پارک ها و دستشویی های عمومی (آنهم تحت شرایط خاص و رعایت اکید بهداشت آنها) به مصلحت می دانیم.

دیدگاه شما