آخرین اخبار

18. بهمن 1396 - 15:04   |   کد مطلب: 296012
شاخ شمیران: به طور کلی Waste(دورریختنی)به مواد و ترکیباتی اطلاق میشود که به هر دلیل برای صاحب ان کاربرد نداشته و باید دور ریخته شود.

تلگرام

یاداشت ـ مهندس اسماعیل نظری / وقتی در مورد تصفیه زباله ها صحبت میشود منظور کاهش مقدار سمیت،الودگی،بیماریزایی و خطر افرینی زباله وتبدیل ان به ماده کم خطرتر است که اسیبهای اندکی در محیط زیست و روی سلامت انسان ایجاد میکند.اما بازیافت نه تنها موارد مذکور را شامل میشود بلکه قابلیت استفاده مجدد را پیدا میکند.

 

دفع زباله به شکلهای مختلف چه استفاده از کوره های زباله سوز یا تبدیل به انرژی یا دفن بهداشتی نیازمند اموزش،اطلاع رسانی،مشارکت مردم میباشد.

 

انواع زباله شامل ، ارگانیک ، بیولوژیک ، ساختمانی ، صنعتی ، بیمارستانی ، رادیواکتیو، ضایعات شیمیایی، سه مورد اخیر زباله های آسیب رسان چنانچه در تصفیه و بازیافت انها دقت نشود منجر به مشکلات بهداشتی و زیست محیطی می شوند.

 

به طور کلی در جمع اوری زباله به اصول ترکیب ، جمعیت ، قابلیت بازیافت برای کمپست یا کود گیاهی که در صورت مشارکت و آموزش جمعیت برای نمونه تفکیک از مبدا ،میتواند فرایند را تسریع ببخشد.

رهنمود های سازمان جهانی انرژی اتمی(IAEA) راجع به دفع ضایعات رادیواکتیو شامل حفظ بهداشت عمومی و سلامت مردم در مقابل اشعه و مواد رادیو اکتیو ؛ حفظ محیط زیست که نه فقط سلامت انسانها بلکه سلامت همه موجودات زنده و حفظ محیط زیست برای نسلهای اینده در دستور کار خود دارد و تاثیرات خطرناک این مواد در ابعاد فرامرزی مطرح میشود.

دیدگاه شما