نمایش 1 - 1 از 1
شاخ شمیران: ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه تنها شهرستانی است که زمین فوتبال استاندارد و چمن ندارد و سال ها است که وعده مسئولین در این خصوص تحقق نیافته است.
08/15/1396 - 12:57
اشتراک در زمین چمن